Het aantal studenten van buiten de EER (EU-lidstaten plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) in Nederland nam de afgelopen jaren licht toe. De stijging is in lijn met de toename van het totale aantal studenten in Nederland.

In het studiejaar 2017-2018 kwam 3 procent van het totale aantal studenten in Nederland van buiten de EER (21.725 studenten), een stijging in aandeel van 1 procent in vergelijking met het studiejaar 2014-2015 (14.361 studenten van buiten de EER). In absolute zin is daarmee sprake van een stijging van 7.364 studenten. Ook het aantal studenten uit de EER en Nederland steeg:

  • 46.881 EER-studenten in het studiejaar 2014-2015 en 58.740 in studiejaar 2017-2018, een toename van 1,3 procent
  • 639.395 Nederlandse studenten in het studiejaar 2014-2015 en 649.753 in 2017-2018, een toename van 1,6 procent
Aantal studenten in Nederland van binnen en buiten de EER. | Bron: ‘Aantrekken en behouden van internationale studenten’, benchmark EMN Nederland, juli 2019

Vooral economie en bedrijfskunde populair

In het studiejaar 2017-2018 kwam ruim de helft (56,9 procent) van de studenten van buiten de EER naar Nederland voor een studierichting Economie en bedrijfskunde (6.621 studenten) of bouwkunde (5.746 studenten).

Aantallen studenten in Nederland per studierichting voor de studiejaren 2017-2018, 2016-2017 en 2015-2016 (pdf)

Meeste studenten komen uit China

De meeste studenten van buiten de EER komen uit China. Vooral de groei van het aantal studenten uit India valt echter op: van 909 in het studiejaar 2014-2015 naar 2.648 studenten in 2018-2019 (cijfers Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs). Ook het aantal studenten uit Indonesië en de Verenigde Staten steeg in deze jaren. China, India en Indonesië zijn drie van de tien landen waar Nuffic het Nederlandse hoger onderwijs promoot met de Netherlands Education Support Offices.

Top 10 herkomstlanden

Top 10 herkomstlanden Studenten van buiten de EER
Aantal studenten
China4.547
India2.648
Indonesië1.402
Verenigde Staten1.268
Syrië971
Vietnam956
Zuid-Korea936
Rusland896
Turkije891
Suriname694

Top 10 herkomstlanden niet-EER studenten, 2018-2019. | Bron: 'Countries of origin', Nuffic, 2019

Brontabel als csv (168 bytes)

Studenten van buiten de EER blijven langer in Nederland

Nuffic volgt internationale studenten tot vijf jaar na afstuderen. Met de stayrate (blijfkans) geeft Nuffic het percentage internationale studenten aan dat na afstuderen in Nederland blijft, bijvoorbeeld omdat ze een baan vinden. Wat opvalt: 

  • de stayrate van studenten van buiten de EER is na een jaar met 66,8 procent veel hoger dan die van EER-studenten met 41 procent. Na vijf jaar is de stayrate van niet-EER studenten gedaald tot 38,6 procent tegenover 18,3 procent van EER-studenten.
  • de stayrate van het totale aantal internationale afgestudeerden in Nederland, uit de EER en daarbuiten, tussen 2006 en 2013 is na vijf jaar 24,7 procent. Van dit aantal heeft bijna driekwart (72 procent) een baan gevonden.

Stayrates

Stayrates Studiejaren 2006-2007 tot en met 2012-2013
Na 1 jaarNa 2 jaarNa 3 jaarNa 4 jaarNa 5 jaar
Niet-EER studenten66,80%53,70%47,00%42,00%38,60%
EER-studenten41,00%32,80%25,20%20,80%18,30%


Stayrates buitenlandse studenten in Nederland. Voor de studiejaren 2006-2007 tot en met 2012-2013 gaat het om zeven afstudeer-cohorten. In totaal 85.880 afgestudeerde studenten, van wie 59.030 (68,74%) uit de EER en 26.850 (31,26%) van buiten de EER. | Bron: Nuffic

Brontabel als csv (157 bytes)
EU_IND logo