De meeste internationale studenten verlaten Nederland weer na het afronden van hun studieperiode. Nederland stimuleert deze studenten daarom om een baan in Nederland te zoeken. Ook probeert Nederland het aantrekkelijker te maken om te blijven en Nederlands te leren.

Extra verblijfsvergunning voor een jaar

Internationale studenten kunnen na hun studie een jaar in Nederland blijven voor het zoeken van werk. Met een speciale verblijfsvergunning voor het ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ kunnen ze hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt verkennen. De criteria voor het zoekjaar zijn verruimd in 2016. Een student kan nu tot drie jaar na afstuderen een zoekjaar aanvragen, eerder moest dat binnen een jaar. De verruiming geeft internationale studenten de vrijheid om tussentijds terug te keren naar het land van herkomst, of een andere internationale ervaring op te doen, voordat ze een definitieve stap naar Nederland zetten.

Betere toegang tot de arbeidsmarkt

Om de weg naar de arbeidsmarkt te vereenvoudigen zijn er programma’s als Connect van de Universiteit Twente (UT) en hogeschool Saxion. In Connect werken regionale bedrijven, brancheorganisaties en netwerkorganisaties samen. Afgestudeerde buitenlandse studenten kunnen via het programma:

  • de Nederlandse arbeidsmarkt leren kennen
  • de Nederlandse taal leren
  • in contact komen met een selectie van potentiële werkgevers; 1.500 werkgevers zijn bij het programma aangesloten
  • stage lopen bij een potentiële werkgever

Connect speelt zo in op de behoefte van bedrijven aan extra werknemers, en op de behoefte van internationale studenten aan een betere aansluiting op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Veel hoger onderwijsinstellingen hebben een speciale adviesafdeling voor nationale en internationale studenten over carrièremogelijkheden in Nederland en/of het buitenland. Voor internationale studenten organiseren deze career services soms ook workshops over werken in Nederland.

Holland Alumni Network

Het Holland Alumni Network is een breed platform voor internationale alumni, Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, Nederlandse ambassades en bedrijven. Het netwerk zorgt ervoor dat oud-studenten een band met Nederland houden, en wijst ze via Career in Holland op carrièremogelijkheden. Nuffic beheert dit netwerk met ruim 70.000 leden. Maar liefst 27 ambassadeurs zijn getraind om internationale afgestudeerden te ondersteunen, workshops te verzorgen en te spreken op carrière-evenementen.

Buitenlandse student aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam | Foto: Jansje Klazinga, 2007

Make it in the Netherlands

Het programma 'Make it in the Netherlands' zorgde in 2013-2016 voor een betere binding van buitenlandse studenten met Nederland. Een aantal goedlopende projecten is overgegaan in het Holland Alumni Programma. Make it in the Netherlands was een samenwerking tussen Nuffic, hogere onderwijsinstellingen, verenigingen, werkgeverskoepels, de overheid en studenten zelf. Het programma omvatte onder meer: 

  • een onderzoek naar hoe afgestudeerde studenten sneller werk zouden kunnen vinden
  • initiatieven om internationale studenten beter te laten integreren in de Nederlandse cultuur. Deze studenten zitten soms in een internationale bubble, ook omdat ze veelal geen Nederlands spreken.
  • het aantrekkelijker maken van het leren van Nederlands. Dit gebeurde door het informeren over het cursusaanbod en de app HoiHolland!, waarmee studenten via een serious game kennismaakten met de Nederlandse taal.

Talent coalition voor internationaal talent

De Talent coalition pleit voor meer aandacht voor het aantrekken en behouden van internationaal talent voor Nederland. Ook voor talenten die buiten Nederland hebben gestudeerd. De Talent coalition is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, Nuffic, sociaal-economische regionale raden en expatcentra (informatiecentra voor buitenlanders in Nederland). De coalitie zet onder andere een platform (jobportal) op met zowel internationale, landelijke als regionale vacatures.

EU_IND logo