Dit onderzoeksmagazine is samengesteld door EMN Nederland. Het is een samenvatting van de bijdrage van EMN Nederland aan het EU-brede EMN-onderzoek naar het aantrekken en behouden van internationale studenten. Ook vergeleek EMN Nederland het Nederlandse beleid voor internationale studenten met het beleid in andere EU-lidstaten.

Onderzoek Nederlands beleid

Het onderzoek van EMN Nederland naar het Nederlandse beleid voor internationale studenten kwam tot stand door:

 • desk research naar bestaand en te verwachten Nederlands beleid.
 • interviews met partijen in het hoger onderwijs en voor internationaal beleid

  - Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
  - Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs
  - Vereniging van Hogescholen (VH)
  - Vereniging van Universiteiten (VSNU)
  - Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  - Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), Directie Migratiebeleid (DMB)
  - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
  - Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  - Wetenschapper in bestuurs- en migratierecht bij de Universiteit van Amsterdam

 • bijeenkomst met vertegenwoordigers hoger onderwijs en internationale beleidsveld over uitdagingen en good practices voor het aantrekken en behouden van internationale studenten

Dit onderzoek naar het Nederlandse beleid voor internationale studenten was de bijdrage van EMN Nederland aan het EMN-onderzoek 'Attracting and retaining international students in the EU' (syntheserapport, september 2019). De vergelijking van de situatie in Nederland met andere EU-lidstaten (benchmark) is gemaakt op basis van dit syntheserapport. 

Internationale studenten, Maastricht University. | Foto: Harry Heuts, 2015.

Online magazine

Dit online magazine is samengesteld door EMN Nederland.

Lees de volledige onderzoeken op: www.emnnetherlands.nl/onderzoeken

EU_IND logo